Co se stane, když zemře prezident ve funkci

V souvislosti se zdravotním stavem prezidenta Miloše Zemana se začala častěji objevovat otázka, co by se stalo, kdyby prezident České republiky zemřel ve funkci.

Gottwald a Zápotocký

V dějinách Československé republiky zemřel prezident ve funkci dvakrát. Poprvé Klement Gottwald v roce 1953. O 4 roky později stejný osud potkal i prezidenta Antonína Zápotockého.

Tehdejší ústava byla na tuto situaci byla připravena. V případě úmrtí prezidenta, jeho abdikace, či ztráty úřadu se do 14 dnů setkalo Národní shromáždění, které zvolilo jeho nástupce.

tělo prezidenta Klementa Gottwalda
Tělo prezidenta Klementa Gottwalda

Úmrtí prezidenta v současné ústavě

Ačkoliv se současná ústava výslovně o úmrtí prezidenta nezmiňuje, řeší tuto situaci Článek 66. Podle něj by, v případě uvolnění úřadu prezidenta republiky (například smrtí, abdikací nebo po odsouzení za velezradu) před tím, než by byl zvolen nový prezident, případně než by nově zvolený prezident složil slib, došlo k rozdělení jeho pravomocí a funkcí mezi předsedu Vlády, předsedu Poslanecké sněmovny a předsedu Senátu.

Do 10 dnů od uvolnění úřadu prezidenta, by předseda Senátu musel vyhlásit termín voleb nového prezidenta. Volby by se musely konat do 90 dnů od uvolnění úřadu.

Zesnulý prezident by také pravděpodobně obdržel státní pohřeb. Poslední státní pohřeb se konal v roce 2011. Pohřben byl první porevoluční prezident Václav Havel.

pohřeb Václava Havla
Státní pohřeb prezidenta Václava Havla (Autor: Michal Reiter)

Zdroje: