O projektu

Autorem projektu je Lukas Prikner. Nejsem součástí žádné politické strany či hnutí. Projekt je financován z mých osobních finančních zdrojů.