Jaké pravomoci má Senát

Senát je často považován za pouhé odkladiště nepotřebných politiků, které reálně nemá žádnou moc. Je to však pravda?

jednací sál Senátu ČR
Jednací sál Senátu ČR (Zdroj: Senát ČR)

Projednávání zákonů

Senát projednává zákony, které mu postoupí Poslanecká sněmovna. Postoupené zákony může schválit, zamítnout a nebo vrátit zpět v pozměněné podobě.

  • V případě schválení je zákon postoupen Prezidentu republiky k podpisu.
  • V případě zamítnutí je zákon vrácen Poslanecké sněmovně. Ta může Senát přehlasovat většinou všech poslanců (101 a více). U některých druhů zákonů však Senát přehlasován být nemůže. Jedná se o ústavní zákony, volební zákony, zákon o styku obou komor parlamentu, zákon o jednacím řádu Senátu a některé mezinárodní smlouvy.
  • V případě pozměnění je zákon vrácen Poslanecké sněmovně. Ta může schválit pozměněnou verzi (v takovém případě zákon následně putuje k Prezidentu republiky) a nebo ji zamítnout a znovu hlasovat o původní verzi zákona (ke schválení je potřeba většina všech poslanců).
  • Pokud se Senát k návrhu do 30 dnů nevyjádří, je zákon přijat a je postoupen Prezidentu republiky k podpisu. Stejný scénář nastává v případě, že Senát vyjádří vůli se návrhem nezabývat.

Senát má zákonodárnou iniciativu, takže může Poslanecké sněmovně předkládat vlastní návrhy zákonů.

proces schvalování běžných zákonů
Proces schvalování běžných zákonů (Zdroj: PSP)

Senát ve vztahu k Prezidentu republiky

Předseda Senátu vyhlašuje volbu Prezidenta republiky. Zvolený Prezident následně skládá do rukou předsedy Senátu slib. Předseda Senátu také případně přijímá Prezidentovu abdikaci.

Inaugurace prezidenta Miloše Zemana
Inaugurace Prezidenta republiky (Zdroj: Kancelář prezidenta republiky)

Senát může na Prezidenta republiky k Ústavnímu soudu podat žalobu (potřebuje k tomu souhlas Poslanecké sněmovny). Spolu s Poslaneckou sněmovnou se také může usnést, že Prezident republiky nemůže ze závažných důvodů vykonávat svůj mandát.

Senát schvaluje nominace soudců Ústavního soudu, navržené Prezidentem republiky.

Mimořádné události

Pokud je Poslanecká sněmovna rozpuštěná, může Senát hlasovat o přijetí zákonných opatření. Zákonná opatření Senátu navrhuje pouze vláda. Při první schůzí Poslanecké sněmovny musí být zákonná opatření schválena, jinak přestávají platit.

Spolu s Poslaneckou sněmovnou Senát vyhlašuje válčený stav, souhlas s pobytem cizích vojsk na území ČR a nebo vyslání jednotek ČR na zahraniční mise.

Další kompetence

Senát má i řadu dalších kompetencí. Kupříkladu mu náleží volba členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů nebo navrhování kandidátů na funkci předsedy a inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zdroje: