Jak se volí český prezident

Prezident je první ústavní činitel a vrchní velitel ozbrojených sil. Reprezentuje zemi a zastává řadu důležitých pravomocí. Kdo se může stát prezidentem a jak se prezident volí?

Prezidentem České republiky se může stát každý občan, který dosáhl věku 40 let a má právo volit. Prezident nesmí vykonávat více než dva po sobě jdoucí mandáty. Prezidentem se nemůže stát občan, který rozhodnutím Ústavního soudu pozbyl způsobilost nabytí prezidentského úřadu (například při odsouzení za velezradu). Funkční období prezidenta trvá 5 let.

Do voleb v roce 2013 byl prezident volen nepřímo, na společné schůzi Parlamentu České republiky. Takto byl v roce 1993 (tehdy ještě bez účasti Senátu) a 1998 zvolen prezident Václav Havel a v roce 2003 a 2008 prezident Václav Klaus.

volba prezidenta na společné schůzi Senátu a Poslanecké sněmovny
Nepřímá volba prezidenta republiky v roce 2008 (Zdroj: Senat.cz)

Novelou ústavy České republiky v roce 2012 byla zavedena přímá volba prezidenta. Termín voleb vyhlašuje předseda Senátu. Konají se v posledních 60 dnech funkčního období úřadujícího prezidenta (nejpozději však 30 dní před koncem funkčního období).

Kandidáta na prezidenta může navrhnout každý občan, jenž má právo volit. Návrh občana musí podpořit alespoň 50 000 občanů s právem volit. Kandidáta také může navrhnout 10 senátorů nebo 20 poslanců.

petiční místo kandidáta na prezidenta Michala Horáčka
Petiční místo Michala Horáčka (Zdroj: Michal Horáček)

Volba prezidenta, stejně jako jiné volby, standardně probíhá v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Volič přijde do volební místnosti, dojde k ověření jeho totožnosti a je mu předána úřední obálka. Do úřední obálky vloží hlasovacího lístek preferovaného kandidáta a obálku následně vhodí do zapečetěné volební urny.

Prezidentem se stane kandidát, který získá nadpoloviční většinu všech hlasů. Pokud žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů nezíská, koná se za 14 dní druhé kolo volby, kam postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Prezidentem se poté stává kandidát, který v druhém kole obdrží nejvyšší počet hlasů.

V čistě teoretickém případě, že by mělo více kandidátů na postupujících místech v prvním kole volby stejný počet hlasů, postoupili by do druhého kola všichni. Pokud by měli kandidáti stejný počet hlasů v kole druhém, byla by volba zrušena a do 10 dnů by byly vyhlášeny nové volby.

V obou volbách konaných přímou volbou zvítězil současný prezident Miloš Zeman. Další řádné prezidentské volby se budou konat v roce 2023. V případě, že by Miloš Zeman nedokončil své funkční období, volby by se konaly do 90 dnů (více zjistíte v tomto článku).

Inaugurace prezidenta Miloše Zemana
Inaugurace prezidenta republiky (Zdroj: Kancelář prezidenta republiky)

Zdroje: