Jak se volí do Senátu

Volby do Senátu ČR se konají každý sudý rok na podzim. Volí se vždy v jedné třetině z existujících 81 obvodů (mandát senátora je dlouhý 6 let). Volby standardně probíhají v pátek mezi 14 a 22 hodinou a v sobotu od 8 do 14 hodin.

senátní volební obvody
Senátní obvody (zdroj: Senát ČR)

V každém obvodě je zvolen jeden kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů. Pokud nadpoloviční většinu hlasů nezíská ani jeden z kandidátů, koná se druhé kolo, do kterého postoupí dva kandidáti s největším počtem hlasů.

Volit může každý občan ČR, který dosáhl věku 18 let. Volba probíhá tajnou volbou. Volič přijde do volební místnosti, kde dojde k ověření jeho totožnosti. Následně mu je předána úřední obálka, do které vloží hlasovacího lístek preferovaného kandidáta. Obálku následně vhodí do zapečetěné volební urny.

Kandidovat do senátu mohou občané ČR, kteří dosáhli věku 40 let. 

Doplňovací volby se konají, pokud senátorovi zanikne mandát více než rok před koncem jeho volebního období. Senátor zvolen v takových volbách mandát vykonává pouze do konce volebního období původního mandátu.

Zdroje: